پذيرش بدون آزمون از مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد

طرح دوره عمومی متعهدات ضریب کار


راهنمای اعطای جایزه فرصت مطالعاتی به دانشجویان دکتری مشمول جایزه های تحصیلی
 

لينك آئين نامه ها و دستورالعملهاي جديد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري 94 

راهنماي كامل اعطاي جايزه هاي تحصيلي بنياد نخبگان به دانشجويان صاحب استعداد برتر

تفاهم نامه شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با بنیاد ملی نخبگان. ص. 1 و 2


تفاهم نامه بنيادملي نخبگان و وزارت بهداشت در زمينه تسهيلات جذب در موسسه هاي پژوهشي جهت دانش آموختگان برتر علوم پزشكي

تسهیلات نظام وظیفه تخصصي براي افراد فعال در شرکت‌هاي دانش بنيان 94
آئين نامه جديد بنياد ملي نخبگان 94

آیین نامه جدید ارشد بدون آزمون 95
آيين نامه اعطاي جايز ه هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر  94

ثبت نام سامانه ثريا 94

آئين نامه ارائه تسهيلات نظام وظيفه بنياد ملي نخبگان 94

تسهيلات نظام وظيفه براي دانش آموختگان برتر فناور 93

آشنايي با ضوابط و مقررات تسهيلات دانشجويي (دوره روزانه) سال 95-94


دستورالعمل استفاده از تسهيلات صندوق رفاه 94

اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي 94

سرباز پژوهشگر جديد 94

آئين نامه پزشك پژوهشگر 94

كاربرگ اعتبار بخشي به مراكز تحقيقاتي متقاضي برگزاري برنامه پزشك پژوهشگر94

آئین
 نامه مربوط به کارشناسی ارشد(93)

آئین نامه مربوط به کارشناسی ارشد(93)

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر 94

آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان (94)
بند "ك" آيين نامه 94

آيين نامه و دستورالعمل اجرايي اعطاء جايزه علمي شهيد چمران 94

آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 94


6.jpg


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-31 8:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ